Wednesday, January 19, 2011

kenderaan,senjata dan pakaian rasullah saw
kenderaan rasullah

 •  AS SAKBU,yg ditunggangi baginda dlm peperanga Uhud 
 • AL MURTAJIZ dinamakandemikian kerana bagus ringkikannya
 • AL LIZAAR hadiah dari al muqauqis,dinamakan demikian kerana kekarannya
 • AL LAHIIF hadiah dari rabiiah bin abdul baraa,dinamakan demikian kerana besarnya ATH THARBU,hadiah dari farwah al juzaamy,dinamakan demikian kerana kerasnya
 • AL WARDU hadiah dari tamiim ad daary
 • AL MARAAWIH
SABHAH dinamakan kerana langkah langkahnya yg baik
 • AL BAHRU dibeli oleh baginda dari saudagar Yaman
 • AL MANDUUB 
 • ANNAJIIB
 • AL YASUUB
 • AS SARHAAN    
senjata senjata rasullah
 • MA THUWR,pedang pertama yg dimiliki oleh rasullah
 • DZUL FIQAAR,rampasan dari pedang Badr
 • AL BATAAR,ertinya pemotong
 • AL HATFU,ertinya maut
 • AL MAKHZAM
 • AR RASUUB,yg menyabet
 • AL ADLBU,diberi oleh saad bin ubaidah
 • AL QODHIIB,ertinya pedang yg halus
 • AL QAL'IY,diperolehi oleh baginda dari sebuah benteng yg terletak di padang pasir
 • AL MATHWAA
 • AL MUTATSANNA
 • AZ ZAWRAA
 • AR RAWHAA
 • ASH SYAWHATH
 • AL KATUUM
 • AS SADAAD
pakaian
 • DZAATUL FUDHUUL 
 • DZAATUL WASYSYAAH
 • DZAATUL HAWASYI
 • AS SAHDIYYAH 
 • FIDHDHOH
 • AL BATRAA
  0 comments:

  Post a Comment

  LinkWithin

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...